A) $12 per pizza.
B) $24 per pizza.
C) 6 tacos per pizza.
D) 1/6 pizza per taco.